Xổ số Keno

xổ số keno vietlott

Xổ số Keno là một trò chơi cá cược giống như các loại hình xổ số thường được chơi tại các sòng bạc hiện đại, và cũng được cung cấp như một trò chơi xổ số của Vietlott. Trong Keno, người chơi đặt cược bằng cách chọn số từ 1 đến 80 và đợi kết quả xổ số để xem liệu họ có trúng thưởng hay không. Keno thường có tần suất quay số mở thưởng cố định và cách chơi đa dạng, bao gồm cả cách chọn số và số lượng số cược.

Giới thiệu về loại hình xổ số Keno Vietlott

Xổ số keno của Vietlott là một trong những loại hình xổ số được phát hành chính thức với đông đảo người chơi tham gia.

xổ số keno tự chọn

Đối tượng được tham gia

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số Keno tự chọn, xổ số siêu tốc quay nhanh ( gọi tắt là người tham gia dự thưởng) phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:

a/ Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

b/ Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

c/ Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

d/ Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có) khi tham gia xổ số Keno.

Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.

2. Đồng tiền tham gia dự thưởng và trả thưởng của xổ số keno: đồng tiền sử dụng để tham gia dự thưởng và trả thưởng là tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)

tham gia xổ số keno

Cơ cấu giải thưởng

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản

a) Xổ số Keno gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia xổ số keno dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng xổ số keno thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

cơ cấu giải thưởng xổ số keno

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung

a) Các cách chơi xổ số keno bổ sung dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
  • Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

Hướng dẫn chơi và xem kết quả xổ số Keno hôm nay

Phương thức tham gia dự thưởng

Người tham gia dự thưởng xổ số keno lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng có từ một (01) đến tối đa mười (10) trong số tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng.

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng(mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và /hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Cách chọn số Xác định kết quả xổ số keno Giá trị trúng thưởng ( đồng) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Chọn 01 số Trùng 01 số trong 20 số 20.000 50%
Tổng 50%
Chọn 02 số Trùng 02 số trong 20 số 90.000 54%
Tổng 54%
Chọn 03 số Trùng 02 số trong 20 số 20.000 28%
Trùng 03 số trong 20 số 200.000 28%
Tổng 56%
Chọn 04 số Trùng 02 số trong 20 số 10.000 21%
Trùng 03 số trong 20 số 50.000 22%
Trùng 04 số trong 20 số 400.000 12%
Tổng 55%
Chọn 05 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 8%
Trùng 04 số trong 20 số 150.000 18%
Trùng 05 số trong 20 số 4.400.000 28%
Tổng 54%
Chọn 06 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 13%
Trùng 04 số trong 20 số 150.000 11%
Trùng 05 số trong 20 số 450.000 14%
Trùng 06 số trong 20 số 12.500.000 16%
Tổng 54%
Chọn 07 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 18%
Trùng 04 số trong 20 số 20.000 10%
Trùng 05 số trong 20 số 100.000 9%
Trùng 06 số trong 20 số 1.200.000 9%
Trùng 07 số trong 20 số 40.000.000 10%
Tổng 56%
Chọn 08 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 9%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000 8%
Trùng 05 số trong 20 số 50.000 9%
Trùng 06 số trong 20 số 500.000 12%
Trùng 07 số trong 20 số 5.000.000 8%
Trùng 08 số trong 20 số 200.000.000 9%
Tổng 55%
Chọn 09 số Trùng 03 số trong 20 số 10.000 6%
Trùng 04 số trong 20 số 10.000 11%
Trùng 05 số trong 20 số 30.000 10%
Trùng 06 số trong 20 số 150.000 9%
Trùng 07 số trong 20 số 1.500.000 9%
Trùng 08 số trong 20 số 12.000.000 4%
Trùng 09 số trong 20 số 800.000.000 6%
Tổng 55%
Chọn 09 số Trùng 0 số trong 20 số 10.000 5%
Trùng 05 số trong 20 số 20.000 10%
Trùng 06 số trong 20 số 80.000 9%
Trùng 07 số trong 20 số 600.000 10%
Trùng 08 số trong 20 số 7.400.000 10%
Trùng 09 số trong 20 số 150.000.000 9%
Trùng 10 số trong 20 số 2.000.000.000** 2%
Tổng 55%

Giá trị trả thưởng kế hoạch/ doanh thu bán vé kế hoạch ứng với từng cách chọn số tham gia dự thưởng. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch làm tròn số đến hàng đơn vị.

Người tham gia dự thưởng xổ số keno lựa chọn một hoặc nhiều cách chơi bổ sung sau đây: Lớn, nhỏ, chẵn, lẻ. Thời điểm triển khai các phương thức dự thưởng này theo Thông báo của Vietlott.

xổ số keno vietlott

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng cho mỗi cách chơi bổ sung của người tham gia dự thưởng chọn tham gia dự thưởng một cách chơi bổ sung nhiều lần trong cùng một(01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều cách chơi bổ sung để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Cách chơi bổ sung Xác định kết quả xổ số keno Giá trị trúng thưởng ( đồng) Tỷ lê trả thưởng kế hoạch
Lớn Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 56.000 55%
Tổng 55%
Nhỏ Từ 13 số trở lên từ 41 đến 40 56.000 55%
Tổng 55%
Chẵn 13 hoặc 14 số là số chẵn 40.000 35%
Từ 15 số trở lên là số chẵn 210.000 20%
Tổng 55%
Lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 40.000 35%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 210.000 20%
Tổng 55%

Cách so kết quả xổ số Keno Vietlott trực tiếp

Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng smartphone hoặc máy tính truy cập trực tiếp vào trang vietlott.vn để xem kết quả xổ số KENO Vietlott trực tiếp.

Thời gian so kết quả: 10 phút 1 lần từ 6h đến 21h55 hàng ngày.

Lưu ý khi chơi xổ số Keno tại Vietlott

Những lưu ý mà người chơi cần biết khi tham gia chơi xổ số Keno như:

Điều kiện, phương thức và thời hạn lĩnh thưởng

+ Vé xổ số keno trúng thưởng phải do Vietlott hoặc các đại lý, điểm bán hàng được Vietlott ký hợp đồng phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.

+ Vé trúng keno thưởng phải được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thười gian dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài Chính.

+ Vé trúng xổ số keno vietlott thưởng không có ghi nhận đã hủy vé trên hệ thống dữ liệu của Vietlott.

+ Vé trúng thưởng xổ số keno phải đảm bảo kiểm tra bảo mật của Vietlott.

+ Vé trúng thưởng keno chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott.

+ Vé trúng thưởng xổ số keno phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định về xổ số tại Việt Nam ( 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trùng thưởng)

+ Vé trúng thưởng xổ số keno phải còn nguyên hình, nguyên khổ, các thông tin trên vé trúng thưởng đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được, vé trúng thưởng không tách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

xổ số tự chọn keno

Nguyên tắc xử lý tranh chấp trả thưởng

Vietlot chỉ xem xét thẩm tra xác minh để quyết định trả thưởng cho các vé trúng thưởng bị rách rời do nguyên nhân khách quan khi vé trúng thưởng có đầy đủ các yếu tố sau:

+ Vé trúng thưởng xổ số keno bị rách rời nhưng vẫn còn đầy đủ nguyên hình tờ vé.

+ Vị trí bị rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng như : các con số dự thưởng, mã nhận dạng vé, mã bảo mật của vé.

+ Vé trúng thưởng xổ số keno bị rách rời không phải do các hành động cố ý như cắt ,ghép…

+ Vé trúng thưởng xổ số keno vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận.

Vietlott có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp sau

+ Người trúng thưởng xổ số keno làm mất vé trúng thưởng

+ Vé trúng thưởng xổ số keno là vé giả mạo dưới mọi hình thức như : in giả, phôt, scan, cắt, cạo sửa…

+ Vé trúng thưởng xổ số keno không đáp ứng các yêu cầu.

Trên đây là toàn bộ thông tin về xổ số keno của Vietlott, hy vọng với những thông tin này giúp cho người chơi có được cái nhìn rõ hơn về hình thức xổ số quay thưởng nhanh này và có chủ động hơn trong việc lựa chọn hình thức chơi cá cược xổ số này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *